Iiläisten hiilijalanjälki selvitetty Kulma-hankkeessa

Iin kunta on selvittänyt kuntalaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen.

Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti yhteensä 15 kunnalle.

Kuntakohtaisia päästöjä tarkastellaan energiankulutuksen ja rakentamisen, liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja palveluiden osalta. Vastaavaa laskentaa ei Suomessa ole koskaan aiemmin toteutettu ja globaalistikin kulutuksen päästölaskennat ovat usein olleet maakohtaisia tai yksittäisten kuntien toteuttamia selvityksiä. 

Kuntien merkittävimpinä päästöjen lähteinä energiankulutus, rakentaminen ja ruoka. 

Iin kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 yhteensä 9,07t CO2-ekv asukasta kohden. Hankkeeseen osallistuneiden kuntien asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt olivat keskimäärin 8,7 t CO2-ekv. 

Vertailtaessa muihin kuntiin, Iissä henkilöliikenteen asukaskohtaisesti päästöt olivat keskimäärin suuremmat (28 % osuus Iin kokonaispäästöistä). Iin energia-asiantuntijan Kari Mannisen mukaan oman auton tarve korostuu pitkien välimatkojen maaseudulla. Päästöjen pienentämiseksi, kunta on pilotoinut yhteiskäyttöautoilua mahdollistamalla kunnan henkilöstön sähköautojen vuokrauksen iltaisin ja viikonloppuisin. Kunta on ollut myös mukana seudullisen lähijunaliikenteen markkina- ja kuntalaisselvityksessä, kimppakyytisovelluksen kehittämisessä sekä edistänyt seudun joukkoliikenteen vuorojen yhteensovittamista työmatkalaisten toiveiden mukaiseksi. 

Kulma -hankkeen toteutti Sitowise Oy yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hanketta rahoittivat siihen osallistuneet kunnat sekä Kestävä Lahti -säätiö. Lisätietoa Kulma-hankkeen tuloksista: sitowise.com/fi/uutiset/kuntien-kulutuksen-hiilijalanjalki-selvitettiin-ensimmaista-kertaa

Iissä on vuodesta 2012 lähtien etsitty ratkaisuja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi yhdessä kuntalaisten, paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa. 

Iin kunta tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Päästöjen kehittymistä seurataan Resurssiviisas ii -johtoryhmässä. Ii on asettanut vuoden 2030 välitavoitteiksi:

  • -80 % Co2 vähenemä.
  • Kierrätysaste 65 % tasolle.
  • Kulutusperäisen hiilijalanjäljen puolittaminen vuoden 2005 tasosta.

Tutustu Iin kunnan ilmasto- ja ympäristötyöhön: ii.fi/kestävä-arki