Oulun seudun kunnille yhteiset tavoitteet yhdyskuntarakenteesta, liikennejärjestelmästä ja elinvoimasta 

 Oulun seutu tavoittelee edelläkävijyyttä kestävässä liikkumisessa ja monipuolisuutta asumisessa ja matkailualueissa ja -reiteissä. Vetovoimatekijöinä korostuvat pohjoisuus, merellinen sijainti, kestävyys ja seudullinen yhteistyö.

"Oulun seudun kehityskuvan 2030+ avulla seudun kunnat voivat toteuttaa konkreettisia investointeja ja kehittämistoimenpiteitä, jotka liittyvät kuntien maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen sekä elinvoiman kehittämiseen.  Yhteisen suunnitelman avulla saamme myös valtion mukaan Oulun seudun hankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen”, sanoo kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Seudulla on neljä päätavoitetta: 

  • Oulun seudun monikeskuksisuus, asumisen monipuolisuus ja pohjoinen keskus ovat selkeitä veto- ja pitovoimatekijöitä. 
  • Seudullisella maankäytön, liikenteen ja palveluiden yhteissuunnittelulla mahdollistetaan elinvoimainen ja houkutteleva palvelu- ja osaamiskeskittymien verkko, jonka veturi on Oulu.  
  • Oulun seutu on hyvin saavutettavissa ja vahvat joukkoliikennekäytävät tukevat kasvua. Oulun seutu on yksi kestävän liikkumisen seutu Suomessa.
  • Oulun seudulla on hyvin saavutettava ja yhdessä luotu seudun vahvuuksiin perustuva matkailualueiden ja reittien verkosto, jonka kärkinä ovat merellisyys ja vesistöt sekä kaupunkikulttuuri ja luontomatkailu.    

Tavoitteiden määrittelyyn ja skenaarioiden arviointiin on osallistunut yli 100 toimijaa, muun muassa seudun kunnanjohtajia, kuntien luottamushenkilöitä sekä kuntien maankäytön ja liikenteen ja matkailun asiantuntijoita sekä sidosryhmien edustajia.

Kehityskuva 2030+ valmistuu syksyllä
Kehityskuva 2030+ on visiotason tavoitesuunnitelma, jossa luodaan tulevaisuuden kuva Oulun seudusta. Kehityskuvan tekeminen perustuu Oulun seudun kahdeksan kunnan, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja valtion välillä tehtyyn Oulun seudun MAL-sopimukseen.  Keskeisiä teemoja ovat maankäyttö ja asuminen, logistiikka ja liikenne, palvelut ja elinkeinot sekä matkailu ja virkistys seudullisesta näkökulmasta. Hanketta rahoittavat ja ohjaavat Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Työn toteuttamisesta vastaa WSP Finland Oy.

Lisätiedot:

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava, p. 040 567 6700

Asiantuntijat:
Claes Krüger, Oulun kaupunki, p.. 044 703 1247
Susanna Harvio, WSP Finland Oy, p. 050 316 0193

Verkossa: ouka.fi/kehityskuva