Työntekijöiden mentorointimalli sai Kuntatyö 2030 kehittämispalkinnon

Iin ja Utajärven kunnat on palkittu Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hankkeessa kehitetystä mentorointimallista Helsingissä järjestetyssä Kuntatyö 2030 -gaalassa 1.12.2022.

Kuntatyö 2030 -ohjelma on kunta-alan työmarkkinaosapuolten työelämän kehittämisen toimialaohjelma, jonka tavoitteena on tehdä hyvää kuntatyötä näkyväksi. Kunnat voivat jakaa kuntatyön isoja ja pieniä kehittämistekoja avoimelle Tekojen tori - alustalle. Kuntatyö2030 -gaalassa palkittiin 50 innostavaa kehittämistekoa eri toimialoilta ja teemoista. 

Mentori on kuuntelija ja oivalluttaja
Mentorointia on alettu kehittää Iissä varhaiskasvatuksessa ja ateria- ja puhtauspalveluissa vuonna 2020. Mentorointi on mentorin ja mentoroitavan (aktori) kahdenkeskisiä, luottamuksellisia keskusteluita, joiden tavoitteena on kehittää aktorin ammatillista itsetuntoa, parantaa hänen työhyvinvointiaan ja saavuttaa hänen itse itselleen asettamansa tavoite. 

Mentori on enemmän kuuntelija ja oivalluttaja, eikä annan valmiita vastauksia aktorille. Siinä mielessä mentorointi eroaa perinteisestä kisälli - mestari -suhteesta, vaikka mentori yleensä onkin kokeneempi kollega.

Mukana olleiden aktoreiden mukaan mentorointi on muun muassa vahvistanut heidän ammatillista identiteettiään, edistänyt työssä jaksamista, auttanut työn ilon löytämisessä, työn rajaamisessa ja työssä palautumisessa sekä parantanut itsetuntoa. Erään palautteen mukaan kokemus on ollut työuralla jopa käänteentekevä. 

Onnistunut mentorointi kehittää organisaation johtajuutta sekä osallistujien osaamista, lisää tuottavuutta ja tehokkuutta, sitoutumista ja työtyytyväisyyttä sekä helpottaa rekrytoimista positiivisen työnantajamielikuvan kautta. 

Mentorointiopas kunta-alan työntekijöille julkaistu
Tradenomiopiskelija Riikka Takalo kokosi hankkeessa mukana olevien kuntien mentorointikäytännöt yhteen ja kirjoitti niistä teoriaan pohjaten opinnäytetyönsä tuotoksena Mentorointioppaan kunta-alan työntekijöille. Mentorointimalli voidaan ottaa helposti käyttöön missä tahansa yksikössä ja organisaatiossa. Oppaaseen on koottu kaikki käyttöönottoon tarvittava: ohjeet, työkalut ja lomakkeet. 

Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanke
Hankkeen tavoitteena on edistää organisaatioiden työntekijöiden ja esihenkilöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä pidentää työuria. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Iin, Utajärven ja Vaalan kunnat, Pudasjärven kaupunki sekä Oulunkaaren kuntayhtymä. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastolta sekä Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -rahastosta. Hankkeen kesto on 1.6.2020-31.12.2022. 

Lisätiedot: 

Riikka Takalo
Projektityöntekijä, Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanke
040 539 8283, riikka.takalo [at] ii.fi