Varhaiskasvatus: Ilmoita lapsesi lomat ja kesäajan hoidon tarve Iin DaisyNet-palvelussa 10.5. mennessä

Iin varhaiskasvatus siirtyy käyttämään Daisy järjestelmää 1.5.2024 alkaen.

Ilmoita lapsesi lomat ja kesäajan hoidon tarve Iin DaisyNet-palvelussa 10.5.2024 mennessä

Ilmoita lapsesi kesäajan poissaolot ja päivystysajan hoidon tarve 10.5.2024 mennessä Daisy Net -palvelussa osoitteessa https://daisyfamily.fi/login

Varhaiskasvatusta järjestetään kesäaikana päivystysluonteisesti. Päivystysaikana auki olevissa päiväkodeissa työskentelee henkilökuntaa myös muista varhaiskasvatuksen yksiköistä. Lasten mukana siirtyy myös lapsille tuttua henkilökuntaa mahdollisuuksien mukaan. Yksiköt tiedottavat toukokuussa tarkemmista järjestelyistä ja lasten kesäajan ryhmistä. 

Jos irtisanotte varhaiskasvatuspaikan kesän ajaksi kokonaan, emme voi valitettavasti taata, että lapsi pääsee syksyllä takaisin juuri entiseen varhaiskasvatuspaikkaan /samaan lapsiryhmään. Irtisanominen tehdään Daisy Net-palvelussa https://ii.daisynet.fi/eDaisy

Jos lapsi on ollut pelkässä esiopetuksessa ja hän tarvitsee varhaiskasvatusta kesän aikana, muistattehan hakea varhaiskasvatuspaikkaa kesäksi. Jos eskarilainen jatkaa varhaiskasvatuksessa kesän ajan, tällöin asiakasmaksu tulee muuttumaan, koska maksuton esiopetuksen aika jää pois. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan Daisy Net-palvelussa https://ii.daisynet.fi/eDaisy

3.6.-6.8.2024 varhaiskasvatuksen yksiköiden sulkuajat ja varahoito:
- Nikkarin päiväkoti on suljettu ajalla 3.6.-6.8.2024 (varahoito järjestetään Kotikujalla)
- Kuivaniemen päiväkoti auki koko kesän
- Kotikujan päiväkoti auki koko kesän
- Jakun ryhmis on suljettu ajalla 1.6-6.8.2024 (varahoito järjestetään Kotikujan päiväkodissa)
- Tenavatupa ryhmis on suljettu ajalla 1.6-6.8.2024 (varahoito järjestetään Kotikujan tai Kuivaniemen päiväkodeissa)
- Perhepäivähoidon varahoito järjestetään Kotikujan päiväkodissa 3.6.-6.8.2024
- Avoin varhaiskasvatus on suljettu 1.6.2024-6.8.2024

Ajalla 1.6-31.8.2024 varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa hyvitetään ennalta ilmoitettu vähintään 6 viikon yhtäjaksoinen poissaolo. Kesäajan poissaoloilmoitus ja hoitovaraukset tehdään Daisy Net -palvelussa osoitteessa  https://ii.daisynet.fi/eDaisy  10.5.2024 klo. 16 mennessä. Myöhemmin ilmoitetut poissaolot eivät vaikuta asiakasmaksua alentavasti.

Tee myös hoitovaraukset 10.5. mennessä koko päivystysajalle 3.6.- 6.8.2024. Jos et vielä tiedä tarkasti mihin kellonaikaan päivystysajan hoitoa lapsesi tarvitsee, laita oletusajaksi esim. klo 10 - 14. Tehtyjen varausten kellonaikoja voi muuttaa vielä normaalin lukituksen puitteissa, mutta uusia varauksia ei voi tehdä, eikä varauksia voi kokonaan poistaa. Poissaolon voi merkitä varauksen päälle, mutta varaus laskutetaan.

Lisätietoja:
Avoin varhaiskasvatus Tanja Rajala p.0407238800
Perhepäivähoito Kirsti Tuominen p.0408482639
Nikkarin päiväkoti, Tenavatupa ja Jakun ryhmis Paula Kinnunen p.0403577999
Kotikujan ja Kuivaniemen päiväkoti Tiina Kallio p.0407687883
Varhaiskasvatuksen hallinto varhaiskasvatuspäällikkö p. 0407731783
Asiakasmaksut ja laskutus toimistosihteeri p. 0503106830

Kiitos yhteistyöstä ja hyvää kesän odotusta perheellenne!

Iin Varhaiskasvatuspalvelut