Työllisyyden kuntakokeilu starttaa maaliskuussa

Tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä koulutukseen ja palveluihin ohjautumista nykyistä tehokkaammin ja luoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kokeilun kohderyhmää ovat alle 30-vuotiaat, yli 30-vuotiaat työttömät työnhakijat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sekä maahanmuuttajat. Siirtyville asiakkaille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Entistä henkilökohtaisempaa palvelua.

Asiakas kohdataan kasvotusten, häntä kuunnellaan ja hänelle räätälöidään yksilöllisiä palveluita ja toimenpiteitä. Asiakaslähtöinen palvelu nopeuttaa asiakkaan pääsyä esimerkiksi työelämään tai koulutukseen.

Kokeilun päätavoitteena on nopeuttaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä tai erilaisiin koulutuksiin ja palveluihin pääsyä. Kokeilu tehostaa osaajien ja työnantajien kohtaamista erilaisilla työnhakijan osaamiskartoituksilla sekä yrityskartoituksilla. Kokeilussa pyritään kehittämään uudenlaisia palveluja tuttujen työllistymistä edistävien palveluiden rinnalle sekä tehostamaan palvelumalleja.

Iin kunta on mukana Oulun kaupunkiseudulla toteutettavassa työllisyyden kuntakokeilussa 1.3.2021–30.6.2023.
Mukana ovat Oulun lisäksi Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä. Työllisyyden kuntakokeilun toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö. Työllisyyden kuntakokeilussa osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä siirretään kuntien vastuulle.