IlmastoAreenan kummikunnat Ii ja Hämeenkyrö yhteistyöhön

Ilmastokummit Ii ja Hämeenkyrö haastavat vain yhden totuuden - kaupungistumiskehityksen. Noin 10 000 asukkaan kunnat ovat aloittaneet keskenään yhteistyön ja kokemusten vaihdon.

Iin kunta jo kansainvälisesti tunnettuna ilmastoihmeenä ja Hämeenkyrö lasten ympäristökasvatuksen ja Pirkanmaan Hinkutyön pioneerina uskovat ihmisten ja ilmaston hyvinvointiin ja paikallista taloutta vahvistavaan yhteistyöhön.

Kestävintä on ylläpitää ja täydentää nykyistä asuntokantaa ja lähimaaseudun asuinympäristöjä, eikä jättää nykyistä asuntovarallisuutta käyttämättä ja korvata sitä uudella massiivisella kaupunkirakenteella. Lyhyiden etäisyyksien kunnissa ei tarvita kalliita investointeja vähäpäästöisen liikenteen aikaansaamiseksi. Kunnat tarjoavat asuinympäristön, jossa asukkaalla on mahdollisuuksia omilla valinnoillaan valita itselleen sopivat tavat ilmastoystävälliseen elämään. 

Maaseudun sekä maa- ja metsätalouden merkitys tulee olemaan keskeinen ilmastoystävällisen tulevaisuuden rakentamisessa. Bioperäiset tuotteet sekä hiilinielut ovat kestävän tulevaisuuden avainasioita. Säästetyt päästöt ovat säästöjä myös kuntataloudessa.

Kunnat ovat tärkeitä käytännön ilmastotyön toteuttajia. Rakentamisen, energiankäytön ja liikenteen ratkaisut tehdään kunnissa ja niissä sijaitsevissa yrityksissä. Kunnan toiminta on kuntalaisten toimintaa, joten ihmisten mahdollisuus osallistua kunnan ilmastotyöhön on tärkeää.

Ii on Suomen kansainvälisesti tunnetuin ja Euroopan ansioitunein käytännön ilmastotyön toteuttaja. Lapset ja nuoret on saatu mukaan ilmastotyöhön ja kaikessa toiminnassa paikallistalouden hyödyt on saatu esiin. Iissä järjestettiin elokuussa 2019 IlmastoAreena.

Hämeenkyrö on ensimmäinen Pirkanmaalta Hinku-foorumiin liittynyt kunta, jossa ympäristökasvatusta on annettu jo 1990 luvulta alkaen. Hinku-foorumi on 80 %:n päästövähennystavoitteet asettaneiden kuntien verkosto. Nykyisin siihen kuuluu 71 ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkuntaa. 
 

Lisätiedot:

Ari Alatossava            
kunnanjohtaja, Ii       
p. 040 567 6700        
 

Antero Alenius
kunnanjohtaja, Hämeenkyrö
p. 050  68 192