Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Koordinaatioryhmä kokoontui tiistaina 15.2.2022. Ryhmä totesi epidemiatilanteen säilyneen kuluneen viikon aikana tasaisena. Koronaviruksen aiheuttamaa tautia on alueella liikkeellä paljon, vaikka vain osa tartunnoista näkyy virallisissa tartuntaluvuissa. Omikron-variantin aiheuttama tauti on pääasiassa hyvin lieväoireinen ja sairastetaan kotona tavallisen flunssan tapaan. Tämä näkyy myös maltillisena säilyneessä sairaalakuormituksessa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa potilasmäärät ovat helmikuun puoleen väliin tultaessa säilyneet noin 15 päivittäisen potilaan tuntumassa. Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla potilaita on kuluneen viikon aikana ollut hieman aiempaa enemmän.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle