Perinnemaisemien päivitysinventoinnit käynnistyvät

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus inventoi maakunnan perinnemaisemakohteita vuosina 2019-2021.

 Tavoitteena on päivittää tietoja jo inventoitujen perinnemaisemien tilasta ja hoitotarpeista, inventoida uusia kohteita kuten ympäristösopimuksella hoidettavia alueita ja kartoittaa hoidon laajentamismahdollisuuksia. Työt tehdään Perinnemaisemien inventointiohjeen mukaisesti. Valtion mailla sijaitsevat kohteet inventoi pääasiassa Metsähallitus.

Vuonna 2019 inventoinnit keskittyvät suurimmaksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Kunnittaiset kartat suunnitelluista inventointikohteista löytyvät ELY-keskuksen verkkosivulta. Maastotyöt käynnistyvät kesäkuun puolivälissä. Kohteiden hoidon toteuttajille lähetetään tarkempi infokirje ja ollaan yhteydessä ennen maastokäyntiä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen laajempi tiedote perinnemaisemainventoinneista.

Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Maarit Vainio
maarit.vainio [at] ely-keskus.fi, p. 0295037007
ja Marika Laurila, marika.laurila [at] ely-keskus.fi, p. 0295038003.

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.