Perinnemaisemien inventoinnit Iissä jatkuvat kesällä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päivittää tietoja Iin perinnemaisemien tilasta ja hoitotarpeista.

Maastotyöt käynnistyvät kesäkuun puolivälissä.
Kohteiden maanomistajille ja hoidon toteuttajille lähetetään tarkempi infokirje ja ollaan yhteydessä ennen maastokäyntiä. Maastokäynnillä päivitetään tiedot kohteen rajauksesta, maankäytön historiasta ja nykyisestä hoidosta. Kohteilla kartoitetaan kasvillisuutta ja puustoa. Tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmään, josta ne ovat käytettävissä esim. ympäristösopimuksia haettaessa tai muutoin alueen hoitoa suunniteltaessa. 

Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet perinteisen maatalouden aikakaudella siitä pitäen, kun maanviljely ja karjatalous alkoivat vakiintua Suomessa. Perinnemaisemat kartoitetaan uudelleen, koska 1990-luvulla kerätty tieto on jo vanhentunut ja uusille alueille on tehty ympäristösopimuksia ja vanhoja alueita on kasvanut umpeen. Pitkäjänteinen hoitotyö alkaa näkyä esimerkiksi niittyjen uhanalaisen lintu- ja kasvilajiston ja avaran maiseman palautumisena.

Vuonna 2019 inventoinnit keskittyivät suurimmaksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Vuonna 2020 inventointeja tehtiin rannikolla ja sisämaassa. Vuonna 2021 inventointeja tehdään pääasiassa sisämaassa.

Lisätiedot, yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: marika.lax [at] ely-keskus.fi, p. 029 503 8366 ja maarit.vainio [at] ely-keskus.fi, p. 029 503 7007.