Kuntalaisbarometrin 2019 tulokset

Ii kysyi kuntalaisilta: ”Turvallinen, tuttu ympäristö, luotettavat peruspalvelut lähellä kuntalaista”

Yhteensä 415 kotitaloutta (9 %) vastasi Iin kuntalaisbarometriin, jossa pyydettiin arvioimaan kouluarvosanoin kuntapalveluita sekä kertomaan mielipiteensä tulevaisuuden kehittämiskohteista.
 

Vertailtaessa muihin ympäryskuntiin, vastaajien mielestä Ii pärjää paremmin mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa, varhaiskasvatuksen ja opetuksen pienillä ryhmäkoilla sekä valtakunnallisesti näkyvällä ilmastotyöllä. Myös iiläinen luonto sekä turvallisuuden ja yhteisöllisuuden tunne olivat syitä miksi yli 70 prosenttia suosittelisi tutuilleen Iihin muuttamista.

Iin kunnanjohtajan Ari Alatossavan mukaan kuntalaisbarometrin tulokset kertovat myös missä asioissa kunnalla on kirittävää. Edellisen vuoden 2017 kuntalaisbarometrissa liikuntakeskus oli ylivoimaisesti eniten toivotuin ja nyt se on vihdoin valmistumassa loppuvuodesta. Pääosan lapsille ja nuorille suunnatusta liikuntaharrastuksista tarjoavat iiläiset järjestöt ja yhdistykset. Kansalaisopistolla selvitetään mahdollisuuksia täydentää järjestöjen ja yhdistysten liikuntatarjontaa.

Toiveissa uimahalli, lisää kaupallisia palveluita sekä resursseja lapsiperheiden tukemiseen

Kunnanjohtajan mukaan uima- ja jäähallikokonaisuuden rakentaminen ei nykyisen taloustilanteen takia ole mahdollinen vielä lähivuosien aikana. Tavoitteeksi on kuitenkin asetettu, että hanke saataisiin ehdolle ja osaksi valtion ensi syksynä laatimaa seuraavaa nelivuotista liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaa.

Elinvoiman lisäämiseksi tärkeimpinä keinoina vastaajat lisäksi pitivät paikallisen yritystoiminnan tukemista ja työpaikkojen luomista sekä asuinalueiden ja kylien tasapuolista kehittämistä. Kunnan elinkeino-ohjelmasta vastaavan Micropolis Oy:n toimitusjohtajan Leena Vuotoveden mukaan tavoitteena on merkittävästi kasvattaa Iihin sijoittuvien yritysten määrää. Laajalle joukolle valtakunnallisia kaupan ja palvelualan toimijoita markkinoidaan yritystontteja sekä nelostien asiakasvirtaa ja ostovolyymiä. Iin Pentinkankaalla on meneillään asemakaavamuutos, jossa osa tyhjillään olevista teollisuuskortteleista muutetaan kaupan- ja palvelualojen käyttöön. Sorosentien ja nelostien risteykseen on tulossa liikennevalot, mikä mahdollistaa alueen liikennevirran turvallisen kasvattamisen.

Iin työllisyyden parantuminen näkyy myös varhaiskasvatuksen kysynnässä, arviolta kahden uuden päiväkotiryhmän verran. Iin kunnanvaltuuston käsittelee 29.4. kokouksessa osana kuntatalouden sopeuttamisohjelmaa Alarannan kunnallisen päiväkodin perustamista sekä avoimen varhaiskasvatustoiminnan aloittamista.

Iin varhaiskasvatusjohtajan Virpi Uutelan mukaan elokuulle suunnitteilla oleva maksuton avoin varhaiskasvatus tarjoaa lapsiperheille ohjattua yhdessä olemista ja tukea vanhemmuuteen lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Kuntalaisbarometrin vastaajat lisäksi toivovat tiiviimpää yhteydenpitoa ja tiedottamista. Varhaiskasvatuksen esiopetus on ottamassa elokuussa käyttöön koulupuolelta tutun Wilma-järjestelmän yhteydenpidon tueksi. Muiden varhaiskasvatuksen ikäryhmien osalta selvitellään sopivaa järjestelmää. Ii-instituutin johtajan Tarja Rahkolan mukaan kansalaisopisto ja Iin taidekoulu järjestävät vuosittain noin 10 000 opetustuntia noin 30 toimipisteessä kunnan alueella ja kursseja erityisesti lapsille ja nuorille suunnitellaan lisättävän.

Iin Kuntalaisbarometri lyhyesti

Kuntalaisbarometrilla halutaan lisätä asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia kunnan toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa sekä säännöllistää kuntalaiskyselyjä, jotta tuloksille saadaan pitkän ajan vertailutietoja. Iin kuntalaisbarometri toteutetaan joka toinen vuosi.

Pyyntö osallistua kuntalaisbarometriin lähetettiin viranomaistiedotteena kaikkiin kotitalouksiin (jakelu noin 4 500). Vastauksia pyydettiin antamaan yksi per kotitalous. Barometriin pystyi osallistumaan vastaamalla verkkokyselyyn tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella Iin ja Kuivaniemen kirjastoilla.

415 kotitaloutta (noin 10%) osallistui kuntalaisbarometrin toteutukseen. Vastaajista 72 prosenttia kuului ikäryhmään 31-63. Keskimääräinen vastaaja edusti kahden aikuisen kotitaloutta (39%, 167), lapsiperheitä vastaajista oli 44 prosenttia. Vastaajista 73 prosenttia oli asunut Iissä yli 10 vuotta ja 90% aikoi jatkossakin asua Iissä.

Kuntalaisbarometrin tulokset ja palvelualueiden arvosanat on julkaistu verkossa: ii.fi/barometri

Lisätiedot:
Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava
p. 040 5676 700, ari.alatossava [at] ii.fi

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna Saksio
p. 040 5353 362, anna.saksio [at] micropolis.fi