Vastaa verkkokyselyyn luonnonvaroista ja oikeudenmukaisuudesta

Itä-Suomen yliopistossa on meneillään YHYKE-tutkimus- ja kehittämishanke, jossa tutkimme ympäristöoikeudenmukaisuutta ja kestävää luonnonvarojen käyttöä maaseudulla erityisesti energiasiirtymän kontekstissa.

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista. 

Osana tutkimusta toteutamme verkkokyselyn kohdekunnissa. Kyselyn avulla selvitämme paikallisten näkemyksiä energiasiirtymästä, luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja oikeudenmukaisuudesta. Kysely on suunnattu Forssan, Tammelan, Heinäveden, Iin, Inarin, Kaustisen ja Sodankylän kunnissa asuville, työskenteleville ja mökkeileville. 

Toivomme, että voitte lähettää kyselyä eteenpäin verkostoissanne ja/tai sosiaalisen median kanavillanne. Kysely on vapaasti saavutettavissa ja levitettävissä tämän linkin kautta: https://mpt.link/yhykekysely 

Kysely on auki 9.1.—5.2.2023.
Kaikki kyselyssä kerätty tieto käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisiä vastauksia voida liittää vastaajiin. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Kysely on suunnattu vähintään 15 vuotta täyttäneille. 

Jokainen vastaus on tärkeä ja auttaa saamaan kattavan kuvan paikallisten näkemyksistä. Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin sähköpostitse (johanna.leino [at] uef.fi) tai puhelimitse (0400 653822). Suuret kiitokset avustanne! 

Ystävällisesti,

Johanna Leino
Väitöskirjatutkija
Projektitutkija, YHYKE & SysteemiHiili
Historia- ja maantieteiden laitos
Itä-Suomen yliopisto
p. 0400 653 822