Iijoen vanhan luonnonuoman poikaset valmistautuvat merivaellukselle

Lohen luonnonkierron palautumiseksi Iijokeen on tehty merkittävä avaus ensimmäisen kerran 50 vuoteen. Lohien lisäksi muutkin kalalajit, kuten nahkiainen, taimen ja siika, nousevat uomaan.

Luonnossa syntyneitä ja talven yli selvinneitä lohenpoikasia on löydetty koekalastuksen yhteydessä Iijoen vanhassa luonnonuomassa. Poikasia löytyi kolmesta koepaikasta neljästä.

Tämän syksyn koekalastus todisti, että uomassa syntyneet lohenpoikaset ovat selviytyneet talven yli. Koekalastuksessa löytyneet vanhemmat luonnonpoikaset (19 kpl) olivat kooltaan 140-175 mm. Poikaset valmistautuvat nyt pitkälle merivaellukselle.

Iijoen vanhaa luonnonuomaa kehitetään kalan nousun ja virkistyskäytön edistämiseksi Iin kunnan, PVO-Vesivoiman ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokuntien yhteisessä hankekokonaisuudessa vuosina 2017 - 2021. 

     – Nämä poikaset ovat sen kokoisia, että ne lähtenevät jo ensi keväänä merivaellukselle. Toivottavasti osa niistä muutaman vuoden päästä palaa kotijokeensa takaisin kutemaan, sanoo tutkimusassistentti Mikko Jaukkuri Luonnonvarakeskuksesta.

Iijoen yläjuoksulla ja Livojoella lohien on todettu lisääntyneen ylisiirretyistä emolohista, mutta omin avuin mereltä nousseiden lohien onnistuneesta lisääntymisestä ei ole varmistettuja havaintoja joen patoamisen jälkeen ennen vuotta 2018. 

Merkittävä askel kohti lohen luonnonkiertoa on Iijoen vanhan luonnonuoma -hankkeen ansiota

Hankkeessa on PVO-Vesivoima juoksuttanut Raasakan säännöstelypadon kautta vettä, mikä mahdollistaa kalojen nousun. Uiskarin kalatietä on kunnostettu, ja sinne on asennettu kalojen liikkeitä seuraavat laskurit. Kalatietä pitkin kalat pääsevät vanhaan uomaan, mutta eivät Raasakan voimalaitoksen yläpuolelle.

     –  On mukava havaita vanhan uoman hankkeen tuottaneen positiivisia tuloksia. Lohien lisääntyminen alueella onnistuu, ja osa poikasista selviää todistetusti myös ainakin ensimmäisestä talvestaan vanhan uoman alueella, sanoo PVO-Vesivoiman ympäristöasiantuntija Jyrki Salo.

Viime syksynä vanhasta luonnonuomasta löytyi siellä luontaisesti syntyneitä lohenpoikasia ensimmäisen kerran. Näitä niin sanottuja nollikkaita eli tänä keväänä luonnossa kuoriutuneita lohenpoikasia löytyi syyskuun 19. päivä tehdyssä koekalastuksessa 31 kappaletta, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuonna. Lohenpoikasten löytyminen toisena vuonna peräkkäin on todiste siitä, että lohet nousevat omin avuin mereltä Uiskarin kalatietä pitkin uomaan ja löytävät sieltä sopivia kutupaikkoja.

Ennakkotietojen mukaan tänä vuonna kaloja on noussut Uiskarin kalatietä pitkin edellisvuotta enemmän. Lohien lisäksi muutkin kalalajit, kuten nahkiainen, taimen ja siika, nousevat uomaan. Näiden lajien kohdalla luontaisen lisääntymisen todentaminen on vielä kesken. Esimerkiksi nahkiaisen kohdalla sen todentaminen vaatii pitkän toukkavaiheen vuoksi useamman vuoden. Siian osalta Luke aloittaa tutkimukset keväällä 2020.

Lisätietoja antavat: 

  • Jyrki Salo, ympäristöasiantuntija, PVO-Vesivoima Oy, p. 050 3058 299
  • Ari Alatossava, Iin kunnanjohtaja, p. 040 5676 700 
  • Risto Tolonen, Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat, Osuuskunta Team Kala, p.  0400 434 798

Facebookissa kuulumisia ja uutisia: @uiskarinkalatie