Ateria-, puhtaus- ja kiinteistönhoitopalvelut

Mahdollistamme päivittäin noin 3000 kuntalaisen arjen sujumisen.

Ateriapalvelut

  • TIEDOTE kotipalvelun asiakkaille ja omaisille kotiateriapakkauksista 1.1.2020.

Tuotamme ateriapalveluita varhaiskasvatukseen, kouluille ja ikäihmisten laitos- ja kotipalveluun. Kaikissa asiakasryhmissä on sydänmerkkiaterioita. Ostoissa suositaan lähiruokaa ja paikallisia raaka-aineita. Käytämme pääasiassa kotimaista lihaa. Ruokalistojemme suunnittelun perusteena on ikäkausien mukaiset ruokasuositukset.

Erityisruokavalioannoksia on mahdollisuus saada joko terveydellisistä tai vakaumuksellisista syistä. Erityisruokavalioilmoituksen tulee perustua lääkärin, sairaanhoitajan tai ravitsemusterapeutin lausuntoon. Ilmoitus ja lausunto toimitetaan ruokailupaikan keittiöhenkilökunnalle.

Puhtauspalvelut

Panostamme ympäristöystävälliseen toimintaan pesuainevalinnoissa sekä pyrimme vähentämään veden ja puhdistusaineiden käyttöä päivittäisessä puhdistustyössä. Tavoitteena on taloudellinen ja tarkoituksenmukaisen puhtaustaso erityyppisissä tiloissa.

Kiinteistönhoitopalvelut

Kiinteistöpalvelut vastaa Iin kunnan suoraan omistamien kiinteistöjen ylläpito-, korjaus- ja huoltotoimenpiteistä.

Kiinteistöpäivystys p. 050 388 1842 Iin kunnan suoraan omistamissa kiinteistöissä.

Yhteystiedot

Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja
Anne Hautamäki
p. 050 911 0508, anne.hautamaki [at] ii.fi

Palveluesimies Anitta Laurilla
p. 050 395 0508, anitta.laurila [at] ii.fi

Palveluesimies Anneli Pelkonen
p. 050 395 0362, anneli.pelkonen [at] ii.fi (annel)anneli [at] ii.fi (i).pelkonen [at] ii.fi

Kiinteistöpalveluesimies Tomi Leinonen
p. 050 3881 843, tomi.leinonen [at] ii.fi

Toimistosihteeri Eija Kieri
p. 050 310 6860, eija.kieri [at] ii.fi

Kiinteistöpäivystys p. 050 388 1843