Kuivaniemen omatoimikirjasto

Omatoimikirjastossa asiakkaat voivat käydä myös tavallisten aukioloaikojen ulkopuolella.

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla OUTI-kirjastokortilla sekä siihen liitetyllä verkkokirjaston PIN-koodilla. PIN-koodin saa kirjastosta. Omatoimikäytön aikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa paikalla.

Omatoimiaikana asiakkaat voivat lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla sekä noutaa varatun aineiston varaushyllystä. Asiakastietokoneet ja lehtilukusali ovat asiakkaiden käytettävissä, samoin kirjaston langaton verkko. Sen sijaan kopioiminen, tulostaminen ja kirjastomaksujen maksaminen hoidetaan henkilökunnan ollessa paikalla.

Omatoimikirjaston käyttösäännöt

Omatoimikirjaston asiakkaat sitoutuva noudattamaan Iin kirjaston käyttösääntöjä ja ylläpitämään asioidessaan siisteyttä ja järjestystä. Asiakkaiden tulee huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sisään tultaessa ja tilasta poistuttaessa. Omatoimiajan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava. Jos asiakas aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut.

Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden muiden asiakkaiden käyttäytymisestä. Hän on velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot sekä niiden henkilöiden vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla oven avauksella. Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja. Omatoimikirjaston käyttö voidaan tarvittaessa estää esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vuoksi.

Kuivaniemen omatoimikirjastoon on 18 vuoden ikäraja. Kirjastojen turvallisuutta valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla.