Omatoimikirjastot

Omatoimikirjastossa asiakkaat voivat käydä myös tavallisten aukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimikäytön aikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa paikalla.

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla OUTI-kirjastokortilla ja kirjastokorttiin liitetyllä PIN-koodilla. PIN-koodin saa kirjastosta. Unohtuneen PIN-koodin saa OUTI-verkkokirjaston kirjautumisikkunan "Unohditko PIN-koodisi?"-linkistä asiakastietoihin merkittyyn sähköpostiosoitteeseen.

Alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret pääsevät kirjautumaan omatoimikirjastoihin omalla kirjastokortillaan, mikäli kirjaston asiakasrekisteriin merkitty huoltaja tai takaaja antaa siihen luvan. Huoltajan on käytävä kirjastossa henkilökohtaisesti ja todistettava henkilöllisyytensä. Huoltaja on vastuussa lapsen kirjastokortilla tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä.

Yhteisöasiakkaan kortilla ei pääse omatoimikirjastoon.

Omatoimikirjastojen käyttö

Omatoimiaikana asiakkaat voivat lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla sekä noutaa varatun aineiston varaushyllystä. Asiakastietokoneet ja lehtilukusali ovat asiakkaiden käytettävissä, samoin kirjaston langaton verkko. Sen sijaan kopioiminen, tulostaminen ja kirjastomaksujen maksaminen hoidetaan henkilökunnan ollessa paikalla.

Iin ja Kuivaniemen kirjaston palveluaukioloajat sekä omatoimikirjaston aukioloajat voi tarkistaa kirjaston kotisivuilta: https://www.ii.fi/kirjasto.

Asiakkaan vastuu

Omatoimikirjastojen käyttäjät sitoutuvat noudattamaan OUTI-kirjastojen omatoimikirjastojen käyttösääntöjä sekä ylläpitämään asioidessaan siisteyttä ja järjestystä. Asiakkaiden tulee huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sisään tultaessa ja kirjastosta poistuttaessa. Omatoimiajan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä.

Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden muiden asiakkaiden käyttäytymisestä. Asiakas on velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot sekä myös niiden henkilöiden vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla oven avauksella. Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja. Huoltaja vastaa myös lapsen mukana sisään tulleiden henkilöiden aiheuttamista vahingoista. Omatoimikirjaston käyttö voidaan tarvittaessa estää esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vuoksi.

Omatoimikirjastojen turvallisuutta valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla.