Iin kylillä meijän porukasa -hanke

Iin kylillä meijän porukasa -hanke
Iin kylillä meijän porukasa -hanke

                    

Iin kylillä meijän porukasa on Iin kunnan hallinnoima ESR-hanke, joka toteutetaan ajalla 1.7.2021–30.6.2023.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa kolmannen sektorin ja kunnan työllisyyspalvelujen välisiä yhteistyömuotoja, pilotoida palkkatukityöllistämistä kolmannelle sektorille ja luoda yhteisöllisen työllistämisen malli.
Hanke tarjoaa kolmannen sektorin toimijoille tukea ja koulutusta työnantajana toimimiseen ja tietoa erilaisten rahoituskanavien hyödyntämiseen.
Hankkeella halutaan synnyttää paikallista kohtaantoa työtehtävien ja työnhakijoiden välille, vahvistaa kylien elinvoimaisuutta, edistää osallisuutta ja tukea työkykyä.
Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Iin kunta.

Yhteystiedot

Seija Kaisto
Projektipäällikkö
seija.kaisto [at] ii.fi
040 161 3213
Iin Micropolis (C-siipi) Piisilta 1, 91100 Ii

Anne Paakkola
Projektityöntekijä
anne.paakkola [at] ii.fi
040 161 3214
Iin Micropolis (C-siipi) Piisilta 1, 91100 Ii