Vapaa-aika ja hyvinvointi

Ii-instituutin palveluihin kuuluvat:

  • Iin ja Kuivaniemen kirjastot, kirjastoauto Akseli
  • Liikunta- ja tapahtumapalvelut
  • Nuorisotyö
  • Kansalaisopisto ja taidekoulu
  • Kulttuuri, kotiseutumuseo
  • Meidän Ii -hyvinvointimalli

HyTE -työryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen valmistelusta ja kunnan hyvinvointi-indikaattoreiden kehittämisestä ja laatii yhteistyössä eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa kunnan hyvinvointikertomuksen, jota päivitetään vuosittain. Hyvinvointikertomuksessa ehdotetaan kunnan HyTE:n tavoitteet, painopistealueet, toimenpiteet, mittarit sekä vastuutahot ja seuranta. HyTE -työryhmä sopii eri hallinnonalojen kanssa tavoitteiden toteuttamisesta, eri hallinnonalojen terveyden edistämisen tehtävistä ja työnjaosta.

Verkkosivut: iihappens.fi

Yhteystiedot

Hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola
p. 050 3950 386, tarja.rahkola [at] ii.fi

Kirjaston johtaja Minna Halonen
p. 050 3106 802, minna.halonen [at] ii.fi

Kansalaisopiston rehtori Janne Puolitaival
p. 050 3950 462, janne.puolitaival.fi

Hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä
p. 050 395 0305, riitta.raina [at] ii.fi

Vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki
p. 050 395 0392, pekka.suopanki [at] ii.fi

Vapaa-aikasihteeri Heini Perttula
p. 050 3950 498, heini.perttula [at] ii.fi