Yksityistiet

Uusi yksityistielaki astui voimaan vuoden 2019 alussa. Uudistuksen myötä tieosakkaat voivat itse mm. perustaa tiekunnan sekä keskenään sopia tiekuntien yhdistämisestä, erottamisesta tai uuden tienosan liittämisestä tiekunnan tiehen.

Iin kunta järjesti asiaan liittyen koulutustilaisuuden torstaina 14.11.2019. Koulutus oli tarkoitettu yksityisteiden tiekuntien toimitsijamiehille, hoitokuntien jäsenille sekä muille yksityistieosakkaille. Koulutuksessa käytiin läpi merkittävämmät lain muutokset, tiekuntien toiminta ja tiekuntien toimielimen tehtävät ja vastuut uuden lain myötä. Tilaisuuden kouluttajana toimi TI Mika Rahja Yt isännöinti Oy:stä.

Koulutusaineisto:

 

Avustuksen hakuaika on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä (30.4.). Hakemuslomake on ladattavissa verkossa sekä noudettavissa kunnanviraston asiointipisteestä. Hakemus ja liitteet lähetetään osoitteeseen: Iin kunta, Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut, PL 24, 91101 Ii tai sähköpostilla: tekniset [at] ii.fi.

Yksityistien tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • tien tulee palvella vähintään yhtä vakituiseen asumiseen käytettävää asuinrakennusta (loma-asuntoa jota käytetään vakituiseen asumiseen ei oteta lukuun) ja
  • tien pituuden tulee olla vähintään 100 metriä mitattuna sen alkupisteestä 'viimeisen' vakituisen asunnon liittymään tai pihapiiriin saakka; päätiestä erkanevat haarat lasketaan tien pituuteen mukaan mikäli sillä sijaitsee yksikin vakituinen asunto ja
  • tie on autolla (= henkilöauto) ajokelpoinen

Mikäli tie ei täytä edellä esitettyjä ehtoja voi kunta myöntää avustusta mikäli todetaan, että:

  • tietä käytetään yleisesti muuhunkin kuin tieosakkaiden liikennöintiin tai heidän kuljetuksiin tai
  • kunta katsoo tien muutoin olevan erityisen tärkeä.

Avustusta ei myönnetä sellaiselle tielle tai tien osalla, joka palvelee pelkästään maa- ja metsätalousliikennettä tai johtaa vain vapaa-ajanasunnoille. Yksityistien tiekunnan on päätettävä avustuksen hakemisesta tiekunnan kokouksessa ja päätöksestä on toimitettava kopio hakemuksen liitteeksi.

Kunta voi hylätä avustushakemuksen sillä perusteella, että tielle ei ole perustettu tiekuntaa.