Yksityistiet

Uusi yksityistielaki astui voimaan vuoden 2019 alussa. Uudistuksen myötä tieosakkaat voivat itse mm. perustaa tiekunnan sekä keskenään sopia tiekuntien yhdistämisestä, erottamisesta tai uuden tienosan liittämisestä tiekunnan tiehen.

Iin kunta järjesti asiaan liittyen koulutustilaisuuden torstaina 14.11.2019. Koulutus oli tarkoitettu yksityisteiden tiekuntien toimitsijamiehille, hoitokuntien jäsenille sekä muille yksityistieosakkaille. Koulutuksessa käytiin läpi merkittävämmät lain muutokset, tiekuntien toiminta ja tiekuntien toimielimen tehtävät ja vastuut uuden lain myötä. Tilaisuuden kouluttajana toimi TI Mika Rahja Yt isännöinti Oy:stä.

Koulutusaineisto:


Avustukset

Avustuksen hakuaika on 30.4.2024 mennessä. Lataa tästä Hakemuslomake (pdf) tai nouda se Micropoliksen asiointipisteestä (Piisilta 1, 1 krs., Ii). Hakemus ja liitteet lähetetään osoitteeseen: Iin kunta, Yhdyskuntapalvelut, Piisilta 1, 91101 Ii tai sähköpostilla: tekniset [at] ii.fi (tekniset[at]ii[dot]fi)

Yksityistien tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • Yksityistielle on perustettu tiekunta
  • Tiekunnan yhteystiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa
  • Yksityistie palvelee vähintään yhtä vakituista pysyvää asutusta ja on näin ollen pysyvän asutukset pääsytie (ei loma-asuntoa)
  • Yksityistien käyttöä muuhun kuin tieosakkaiden liikennöintiin ei saa estää
  • Tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti
  • Yksityistien tulee olla vähintään 100 m pitkä viimeiseen vakituisen asunnon liittymään saakka


Kunta myöntää vuosittain kunnanvaltuuston myöntämän määrärahan verran avustusta yksityisteille. Kunnossapidon avustusta haetaan seuraavin periaattein:

  • Kirjallisesti sitä varten laaditulla lomakkeella 30.4.2024 mennessä.
  • Hakemukseen liitetään tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirja.
  • Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida.