Kuvataiteen ja käsityön opetus

Iin taidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä ja musiikissa.

Kuvataiteen päiväopetus

1–2 -luokkalaisten on mahdollista osallistua taiteen perusopetukseen Iin peruskouluilla järjestettävissä ryhmissä. Opetus tapahtuu heti oppituntien jälkeen oman koulun tiloissa. Koulukuljetukset järjestetään siten, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua taidekoulun opetukseen.

Kuvataiteen iltaopetus

Kuvataiteen iltaopetus 7–16 -vuotiaille järjestetään KulttuuriKauppilan taideluokassa. Ryhmät muodostetaan ikäluokittain. Kuvataiteen perusopetuksessa opitaan innostavan ammattilaisen johdolla kuvataiteen perusteita arkkitehtuurikasvatuksesta muotoiluun ja taidegrafiikasta plastisen taiteen tekemiseen, taidehistoriaa unohtamatta. 

Valmentavat opinnot

Taidekoulun valmentaviin opintoihin lukuvuodelle 2020 - 2021 voivat hakea vuonna 2014 syntyneet esikouluikäiset. Opinnot koostuvat kuvataiteen, musiikin ja kädentaitojen jaksoista, joiden tavoitteena on tutustuttaa oppilaat eri taiteenaloihin ja näin helpottaa valintaa tulevan harrastuksen suhteen. 

Käsityön perusopetus

Käsityön perusopetuksessa opitaan käsityön perusteita innostavassa ilmapiirissä ja ammattitaitoisessa ohjauksessa. Taidekoulun käsityöopetusta järjestetään iltaopetuksena KulttuuriKauppilassa, ja opetukseen voivat hakea yli 7-vuotiaat. 

Hakeminen 

Haku syksyllä alkaviin kuvataiteen, käsityön ja valmentavan opintojen ryhmiin on huhtikuussa 1.4-30.4.2020. Ilmoittautumista on jatkettu 16.8.2020 saakka.Ryhmät muodostetaan sitä mukaa, kun ne täyttyvät ja asiasta tiedotetaan touko-kesäkuun vaiheessa. Vapaita oppilaspaikkoja voi kysyä läpi vuoden.

Hakukurssit:

VALMENTAVAT (2014 syntyneiden ryhmä)

I) 1–2 -LUOKKALAISTEN KUVATAITEEN KOULURYHMÄT

II) 7-10- VUOTIAAT ILTARYHMÄ, KUVATAIDE

III) 10-13 -VUOTIAAT ILTARYHMÄ, KUVATAIDE

IV) YLI 13-VUOTIAAT ILTARYHMÄ, KUVATAIDE

V)  TAIDEKOULUN KÄSITYÖ

www.opistopalvelut.fi/ii