Kuvataiteen ja käsityön opetus

Iin taidekoulu tarjoaa tavoitteellista ja vuosittain etenevää taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä ja musiikissa.

Kuvataiteen iltaopetus

Kuvataiteen iltaopetus 7–15 -vuotiaille järjestetään KulttuuriKauppilan taideluokassa. Ryhmät muodostetaan ikäluokittain sen mukaan, kuinka paljon ilmoittautumisia tulee. Kuvataiteen perusopetuksessa opitaan innostavan ammattilaisen johdolla kuvataiteen perusteita arkkitehtuurikasvatuksesta muotoiluun ja taidegrafiikasta plastisen taiteen tekemiseen, taidehistoriaa unohtamatta. 

Kuvataiteen päiväopetus

1–2 -luokkalaisten on mahdollista osallistua taiteen perusopetukseen Iin peruskouluilla järjestettävissä ryhmissä. Opetus on koulupäivää tukevaa toimintaa ja se tapahtuu heti oppituntien jälkeen oman koulun tiloissa. Koulukuljetukset järjestetään siten, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua taidekoulun opetukseen.

1–2 -luokkalaiset voivat hakea kouluilla järjestettävään iltapäiväryhmään tai illalla KulttuuriKauppilassa järjestettävään ryhmään. 

Käsityön perusopetus

Käsityön perusopetuksessa opitaan käsityön perusteita innostavassa ilmapiirissä ja ammattitaitoisessa ohjauksessa. Taidekoulun käsityöopetusta järjestetään iltaopetuksena KulttuuriKauppilassa, ja opetukseen voivat hakea 7–15 -vuotiaat. Ryhmät muodostetaan ikäluokittain sen mukaan, kuinka paljon ilmoittautumisia tulee. 

Valmentavat opinnot

Taidekoulun valmentaviin opintoihin lukuvuodelle 2019 - 2020 voivat hakea vuonna 2013 syntyneet esikouluikäiset. Opinnot koostuvat kuvataiteen, musiikin ja kädentaitojen jaksoista, joiden tavoitteena on tutustuttaa oppilaat eri taiteenaloihin ja näin helpottaa valintaa tulevan harrastuksen suhteen. 

Hakeminen 

Haku syksyllä alkaviin kuvataiteen, käsityön ja taidekoulun valmentavan opintojen ryhmiin on huhtikuussa, mutta vapaita oppilaspaikkoja voi kysyä läpi vuoden.