Kuvataiteen ja käsityön opetus

Iin taidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä ja musiikissa.

Valmentavat opinnot

Taidekoulun valmentavat opinnot on esikouluikäisille suunniteltu opintokokonaisuus. Opinnot koostuvat kuvataiteen, musiikin ja kädentaitojen jaksoista, joiden tavoitteena on tutustuttaa oppilaat eri taiteenaloihin ja näin helpottaa valintaa tulevan harrastuksen suhteen. 

Kuvataiteen päiväopetus

1–2 -luokkalaisten on mahdollista osallistua taiteen perusopetukseen Iin peruskouluilla järjestettävissä ryhmissä. Opetus tapahtuu heti oppituntien jälkeen oman koulun tiloissa. Koulukuljetukset järjestetään siten, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua taidekoulun opetukseen.

Kuvataiteen iltaopetus

Kuvataiteen iltaopetus 7–16 -vuotiaille järjestetään KulttuuriKauppilan taideluokassa. Ryhmät muodostetaan ikäluokittain. Kuvataiteen perusopetuksessa opitaan innostavan ammattilaisen johdolla kuvataiteen perusteita arkkitehtuurikasvatuksesta muotoiluun ja taidegrafiikasta plastisen taiteen tekemiseen, taidehistoriaa unohtamatta.

Käsityön perusopetus

Käsityön perusopetuksessa opitaan käsityön perusteita innostavassa ilmapiirissä ja ammattitaitoisessa ohjauksessa. Taidekoulun käsityöopetusta järjestetään iltaopetuksena KulttuuriKauppilassa, ja opetukseen voivat hakea yli 7-vuotiaat. 

Taidekoulun opiskelijaksi hakeminen 

Taidekoulun hakuaika on huhtikuussa. Ryhmät muodostetaan sitä mukaa, kun ne täyttyvät ja asiasta tiedotetaan touko-kesäkuun vaiheessa. Opetus alkaa syksyllä. Vapaita oppilaspaikkoja voi kysyä läpi vuoden.

Hakukurssit:

VALMENTAVAT (esikouluikäisten ryhmä)

I) 1–2 -LUOKKALAISTEN KUVATAITEEN KOULURYHMÄT

II) 7-10- VUOTIAAT ILTARYHMÄ, KUVATAIDE

III) 10-13 -VUOTIAAT ILTARYHMÄ, KUVATAIDE

IV) YLI 13-VUOTIAAT ILTARYHMÄ, KUVATAIDE

V)  TAIDEKOULUN KÄSITYÖ ILTARYHMÄ

ILMOITTAUDU www.opistopalvelut.fi/ii

Taiteen perusopetuksen OPETUSSUUNNITELMA