Vapaaoppilaspaikat vähävaraisten perheiden lapsille

Ii-instituutti –liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt esityksen (24.09.2019), jonka mukaan taidekoulun oppilailla on mahdollisuus hakea taidekoulun vapaaoppilaspaikkaa (musiikki- tai kuvataideopinnot).

Jokainen taidekoulun oppilas (alle 18-vuotias) voi hakea vapaaoppilaspaikkaa. Myöntämiseen vaikuttavat seuraavat seikat: perheen taloudellinen tilanne, perheen koko sekä lapsen motivoituneisuus harrastuksen pariin. Vapaaoppilaspaikkaa haetaan tämän lomakkeen kautta. Perheen tulee toimittaa hakemuksen liitteenä myös todistus perheen vähävaraisuudesta. Todistuksen saa Oulunkaaren perhepalveluilta, eikä vaadi erillistä sosiaalitoimen asiakkuutta. Mikäli perhe saa esimerkiksi Kelalta useita eri tukimuotoja, jo tällöin voi täyttyä vähävaraisuuden kriteerit. 
Vapaaoppilaspaikka myönnetään kerrallaan lukuvuodeksi ja sama henkilö voi saada vapaaoppilaspaikan maksimissaan kolmena peräkkäisenä vuotena. Vapaaoppilaspaikkoja myönnetään vuosittain maksimissaan neljä.
Päätökset vapaaoppilaspaikoista hakemusten perusteella tekee taidekoulun rehtori. 

Lukuvuoden 2020-2021 vapaaoppilaspaikkahaku on käynnissä ja päättyy 30.4.2020.

Lisätietoja: Jaana Soronen, Iin kansalaisopiston ja taidekoulun rehtori 050 3950 389.

Hakemukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kansalaisopisto [at] ii.fi tai postitse osoitteeseen Iin kansalaisopisto, Puistotie 1, 91100 Ii.