Muut suunnitelmat ja selvitykset

Iin pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelma

Iin kunnan yhdyskuntalautakunta on päättänyt 14.1.2020 kokouksessaan asettaa pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelman nähtäville. Suunnitelman tarkoituksena on toimia Iin kunnan pyöräilyn ja jalankulun edistämisen ohjeena maankäytön suunnittelusta toteutukseen ja väylien kunnossapitoon asti.

Pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelma on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston asiointipisteessä (os. Jokisuuntie 2, Ii) sekä kunnan verkkosivuilla 23.1. – 21.2.2020 välisen ajan.

Pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelmaan liittyen pidetään yleisötilaisuus Nätteporin auditoriossa torstaina 13.2.2020 klo 17.00 - 18.00.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus antaa pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelmasta palautetta. Palautteet pyydetään toimittamaan 21.2.2020 mennessä kunnan yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti: kirjaamo [at] ii.fi 

Lisätietoja pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelmasta antaa ympäristöpalvelupäällikkö Paula Kettunen, p. 040 7021388 tai paula.kettunen [at] ii.fi

Iin keskustan tori- ja katualueiden yleissuunnitelmaluonnos 

Iin keskustan tori- ja katualueille on laadittu yleissuunnitelmaa, jossa suunnitellaan Iin keskustaan uusi viihtyisä ilme. Suunnittelu tavoitteena on muun muassa parantaa ympäristön laatua, liikenteen toimivuutta sekä yritysten toimintaedellytyksiä. Iin yhdyskuntalautakunta on päättänyt 3.12.2019 kokouksessaan asettaa yleissuunnitelman luonnoksen julkisesti nähtäville.

Yleissuunnitelma tarkentaa vuonna 2018 hyväksyttyä asemakaavaa. Suunnitelma toimii ohjeena myöhemmin laadittaville katu- ja rakentamissuunnitelmille. Suunnitelman toteuttaminen ajoittuu tuleville vuosille.

Suunnitelmaluonnos on julkisesti nähtävillä 18.12.2019 – 31.1.2020 välisen ajan.  Aineisto on nähtävillä internetin lisäksi Iin kunnanviraston asiointipisteessä (Jokisuuntie 2, Ii).

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää suunnitelmaluonnoksesta mielipiteitä. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 31.1.2020 mennessä osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti: kirjaamo [at] ii.fi

Yleissuunnitelman asiakirjat:

Karhun Natura-arviointi

Lausuntopyyntö luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoille.

Karhun saarta koskien on käynnissä kaksi kaavahanketta. Alueen yleiskaavaa tarkistetaan (Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella) ja saaren keskiosalle laaditaan asemakaava (Karhun asemakaava). Suunnittelualueet sijaitsevat Iijoen suiston Natura-alueella (FI1100601). Kumpaankin kaavahankkeeseen liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi, jossa arvioidaan vaikutukset niihin luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan viranomaisen on pyydettävä arvioinnista lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. Lausuntoaika on kuusi kuukautta. Lausuntopyyntö annetaan yleistiedoksiantona luonnonsuojelualueen haltijoille, koska heitä on yli 30 (hallintolaki 55 §).

Iin kunta pyytää luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoilta lausuntoa Natura-arvioinnista. Arviointi on nähtävillä internetin lisäksi Iin kunnan yhteispalvelupisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Alla on esitetty kartta Natura-alueen rajauksesta (ei virallista Natura-arvioinnin aineistoa). Lausunnot pyydetään toimittamaan 19.8.2019 mennessä osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.