Muut suunnitelmat ja selvitykset

Iin pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelma

Iin kunnan pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelma on valmistunut. Suunnitelman tarkoituksena on toimia Iin kunnan pyöräilyn ja jalankulun edistämisen ohjeena maankäytön suunnittelusta toteutukseen ja väylien kunnossapitoon asti.

Alla olevasta linkistä voi tutustua valmiiseen suunnitelmaan.

Lisätietoja pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelmasta antaa ympäristöpalvelupäällikkö Paula Kettunen, p. 040 7021388 tai paula.kettunen [at] ii.fi.

Iin keskustan tori- ja katualueiden yleissuunnitelmaluonnos 

Iin keskustan tori- ja katualueille on laadittu yleissuunnitelmaa, jossa suunnitellaan Iin keskustaan uusi viihtyisä ilme. Suunnittelu tavoitteena on muun muassa parantaa ympäristön laatua, liikenteen toimivuutta sekä yritysten toimintaedellytyksiä. Iin yhdyskuntalautakunta on päättänyt 3.12.2019 kokouksessaan asettaa yleissuunnitelman luonnoksen julkisesti nähtäville.

Yleissuunnitelma tarkentaa vuonna 2018 hyväksyttyä asemakaavaa. Suunnitelma toimii ohjeena myöhemmin laadittaville katu- ja rakentamissuunnitelmille. Suunnitelman toteuttaminen ajoittuu tuleville vuosille.

Suunnitelmaluonnos on julkisesti nähtävillä 18.12.2019 – 31.1.2020 välisen ajan.  Aineisto on nähtävillä internetin lisäksi Iin kunnanviraston asiointipisteessä (Jokisuuntie 2, Ii).

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää suunnitelmaluonnoksesta mielipiteitä. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 31.1.2020 mennessä osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti: kirjaamo [at] ii.fi

Yleissuunnitelman asiakirjat:

Karhun Natura-arviointi

Lausuntopyyntö luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoille.

Karhun saarta koskien on käynnissä kaksi kaavahanketta. Alueen yleiskaavaa tarkistetaan (Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella) ja saaren keskiosalle laaditaan asemakaava (Karhun asemakaava). Suunnittelualueet sijaitsevat Iijoen suiston Natura-alueella (FI1100601). Kumpaankin kaavahankkeeseen liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi, jossa arvioidaan vaikutukset niihin luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan viranomaisen on pyydettävä arvioinnista lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. Lausuntoaika on kuusi kuukautta. Lausuntopyyntö annetaan yleistiedoksiantona luonnonsuojelualueen haltijoille, koska heitä on yli 30 (hallintolaki 55 §).

Iin kunta pyytää luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoilta lausuntoa Natura-arvioinnista. Arviointi on nähtävillä internetin lisäksi Iin kunnan yhteispalvelupisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Alla on esitetty kartta Natura-alueen rajauksesta (ei virallista Natura-arvioinnin aineistoa). Lausunnot pyydetään toimittamaan 19.8.2019 mennessä osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.