Nähtävillä olevat kaavat

Kuntalaisten ja muiden osallisten on mahdollista ottaa kaavoihin kantaa niiden nähtävilläolon aikana. Palautetta kaavahankkeisiin liittyen otetaan vastaan koko kaavaprosessin ajan.

Sähköiseen kaava-aineistoon pääsee myös asiakastietokoneelta Iin kunnan asiointipisteessä, Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.

Painamalla alla olevia linkkejä pääset kaavan esittelykohtaan.

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

  • -

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 23, kunnanviraston ja Nätteporin alueet - osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 22.2.2021 käynnistää Iin kirkonseudun asemakaavan muutoksen korttelissa 23 eli nykyisen kunnanviraston ja Nätteporin alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella korttelin tulevaa maankäyttöä sekä mm. virastorakennusten ja asuinrakentamisen yhteensovittamisen mahdollisuuksia. Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa kaavahankkeen tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Kunnanhallitus on 29.3.2021 kokouksessaan päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 8.4.–7.5.2021 välisen ajan. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 7.5.2021 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.

Pentinkankaan asemakaavan muutos kortteleissa 312, 315, 325 ja 326 -  valmisteluvaiheen nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus päätti 15.3.2021 kokouksessaan asettaa asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle.
Asemakaavan valmisteluaineisto on sähköisesti luettavissa alla olevista linkeistä 24.3.–23.4.2021 välisen ajan.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 23.4.2021 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.