Nähtävillä olevat kaavat

Kuntalaisten ja muiden osallisten on mahdollista ottaa kaavoihin kantaa niiden nähtävilläolon aikana. Palautetta kaavahankkeisiin liittyen otetaan vastaan koko kaavaprosessin ajan.

Painamalla linkkiä pääset suoraan kaavan esittelykohtaan.

Asemakaavoitus

  • ei nähtävillä olevia

Yleiskaavoitus

Iin strateginen yleiskaava 2040
Iin kunnanhallitus päätti 11.3.2019 kokouksessaan laatia strategisen yleiskaavan koko kunnan alueelle. Yleiskaavan tavoitteena on ohjata kunnan maankäytön suuria linjoja ja tukea kunnan strategisia tavoitteita. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan kuntaa halutaan kehittää.  

Strateginen yleiskaava täydentää vuonna 2018 hyväksyttyä Iin kuntastrategiaa 2018-2025. Yleiskaavan tavoitevuosi on 2040. Yleiskaava ei kumoa kunnan alueella voimassa olevia kaavoja, vaan strategista yleiskaavaa tulkitaan yhdessä osayleiskaavojen kanssa.

Kunnanhallitus päätti 2.9.2019 kokouksessaan asettaa yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville sekä pyytää asiakirjasta tarvittavat lausunnot. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa kaavan lähtökohdista, aikataulusta, vaikutusten arvioinnista ja siitä kuinka suunnitteluun voi osallistua. Suunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 9.9.- 9.10.2019 välisen ajan. Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävilläolon ajan luettavissa myös paperisena Iin kunnanviraston asiointipisteessä.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan 9.10.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.