Nähtävillä olevat kaavat

Kuntalaisten ja muiden osallisten on mahdollista ottaa kaavoihin kantaa niiden nähtävilläolon aikana. Palautetta kaavahankkeisiin liittyen otetaan vastaan koko kaavaprosessin ajan.

Painamalla linkkiä pääset suoraan kaavan esittelykohtaan.

 

Asemakaavoitus

  • Iin kirkonseudun asemakaavan muutos Kauppatien alueella, valmisteluvaiheen nähtävilläolo
  • Iin kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 31b, valmisteluvaiheen nähtävilläolo

Yleiskaavoitus

  • Jakkukylän osayleiskaava 2040, kaavaehdotuksen nähtävilläolo sekä esittely- ja keskustelutilaisuus

 

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos Kauppatien alueella, valmisteluvaiheen nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus päätti 31.08.2020 kokouksessaan asettaa asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutos on luonteeltaan suurelta osin tekninen. Suunnittelualue koostuu kahdesta, Kauppatiellä ja Leipojantiellä lähellä toisiaan sijaitsevista osa-alueista. Kauppatien osa-alueen asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa alueen asemakaavaa vastaamaan paremmin toteutunutta tilannetta ja kiinteistörajoja sekä tonttien kysyntätilannetta. Alueella sijaitsevalle KL-tontille (kortteli 180) on alustavasti suunnitteilla toimitila-/varastorakentamista. Leipojantien osa-alueen kaavamerkintöjä tarkistetaan alueelle suunnitteilla olevan yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien vuoksi.
Kuulutus on julkisesti nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa internet-sivuilla 7.9.2020–21.9.2020 välisen ajan. Kuulutusaikana asemakaavan valmisteluaineisto on luettavissa sähköisesti Iin kunnan internet-sivuilla osoitteessa  https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat sekä Iin kunnanviraston asiointipisteessä sen aukioloaikoina osoitteessa Jokisuuntie 2.
Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää valmisteluaineistosta mielipide.  Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 21.9.2020 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.
Lisätietoja Maankäytön suunnittelija Heini Ervasti, p. 050 4083811 tai heini.ervasti [at] ii.fi.

 

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 31b, valmisteluvaiheen nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus päätti 17.8.2020 kokouksessaan asettaa asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutos on luonteeltaan suurelta osin tekninen. Suunnittelualue on osoitettu asuinpientalojen korttelialueena (AP), jonne saa rakentaa rivitaloja, yksiasuntoisia erillisiä tai kytkettyjä pientaloja. Kaavahankkeen tavoitteena on myös tarkistaa korttelin kiinteistörajoja sekä leventää Mujuntien puoleista katualuetta.

Kuulutus on julkisesti nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa internet-sivuilla 24.8.2020 – 7.9.2020 välisen ajan. Kuulutusaikana asemakaavan valmisteluaineisto on luettavissa sähköisesti Iin kunnan internet-sivuilla osoitteessa  https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat sekä Iin kunnanviraston asiointipisteessä sen aukioloaikoina osoitteessa Jokisuuntie 2.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää valmisteluaineistosta mielipide.  Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 7.9.2020 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan osoitteessa 
https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat. Lisätietoja Maankäytön suunnittelija Heini Ervasti, p. 050 4083811 tai heini.ervasti [at] ii.fi.

 

Jakkukylän osayleiskaava 2040, kaavaehdotuksen nähtävilläolo sekä esittely- ja keskustelutilaisuus

Iin kunnanhallitus on päättänyt 7.9.2020 kokouksessaan asettaa osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Yleiskaavan suunnittelualue kattaa voimassaolevan Jakkukylän osayleiskaavan alueen ja osakuntaliitoksen myötä Iin kunnalle siirtyneen osan Karjalankylän osayleiskaavasta.
Yleiskaavan keskeisimpinä tavoitteina on tarkistaa alueen yleiskaavaratkaisut Iin kunnan tavoitteiden mukaisiksi ja tukea kyläalueen elinvoimaisuutta mahdollistamalla rantavyöhykkeen ulkopuolisten kyläalueiden täydennysrakentaminen nykyistä paremmin.
Kaavaehdotusaineisto on julkisesti nähtävillä 15.9.–15.10.2020 välisen ajan.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osayleiskaavaehdotuksesta muistutus. Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan 15.10.2020 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.

Kaavahankkeeseen liittyen järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus 30.9.2020 klo 17 Jakun koululla osoitteessa Jakuntie 85 A 1, 91210 Jakkukylä. Tervetuloa!

Lisätietoja Maankäytön suunnittelija Heini Ervasti, p. 050 4083811 tai heini.ervasti [at] ii.fi.