Nähtävillä olevat kaavat

Kuntalaisten ja muiden osallisten on mahdollista ottaa kaavoihin kantaa niiden nähtävilläolon aikana. Palautetta kaavahankkeisiin liittyen otetaan vastaan koko kaavaprosessin ajan.

Painamalla linkkiä pääset suoraan kaavan esittelykohtaan.

Asemakaavoitus

  • Kaakkuriniemen asemakaavan muutos

Yleiskaavoitus

  • ei nähtävillä olevia
     

Kaakkuriniemen asemakaavan muutos – sataman ja Tyllipuiston alue, kaavaehdotuksen nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus on päättänyt 21.10.2019 kokouksessaan asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavahankkeessa alueen asemakaavaa tarkistetaan alueelle suunnitteilla olevan satamahankkeen vuoksi. Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä kesällä 2019.
Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä internetin lisäksi Iin kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii) 30.10. – 2.12.2019 välisen ajan.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutukset pyydetään toimittamaan 2.12.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.
Vastineet valmisteluvaiheessa saatuun palautteeseen on esitetty kaavaselostuksen liitteessä.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto: