Taidekoulun musiikin opetus

Useita eri soittimia on nostettu ylös kohti taivasta.
Iin kansalaisopistossa ja taidekoulussa voi opiskella useiden eri instrumenttien soittamista.
Iin taidekoulu tarjoaa tavoitteellista ja vuosittain etenevää taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä ja musiikissa.

Musiikin opetus

Iin kansalaisopistossa ja taidekoulussa annetaan taiteen perusopetusta seuraavissa instrumenteissa: piano, viulu, alttoviulu, sello, poikkihuilu, harmonikka, sähköurut, kitara, sähkökitara, sähköbasso, ja rummut. Pianossa ja kitarassa voi opiskella myös vapaata säestystä. 

Yksinlaulua voi opiskella sekä klassisen että kevyen musiikin linjalla. Yksilöopetuksen lisäksi laulua voi opiskella myös lauluryhmissä ja kuoroissa.

Taiteen perusopetuksen osa-alueet musiikissa

Taiteen perusopetukseen sisältyy musiikissa valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti instrumenttiopintojen lisäksi myös yhteismusisointia, musiikin teoria-aineiden opiskelua, kuuntelukasvatusta sekä eri taideaineiden välistä yhteistyötä. 

Yhteismusisointia toteutetaan erilaisissa kokoonpanoissa duoista orkestereihin ja bändeihin. Musiikin teoriaa opiskellaan ryhmissä lähiopetuksena ja ohjatusti verkossa. Musiikinopiskelijat saavat kokemuksia taiteidenvälisyydestä eri taideaineita hyödyntävän pedagogiikan keinoin sekä monitaiteellisista projekteista ja produktioista.

Opiskelijaksi hakeminen

Iin kansalaisopiston ja taidekoulun soiton ja laulun yksilöopetukseen sekä lauluryhmiin on erillinen hakumenettely aina huhtikuussa. Yksinlaulun opintoihin voivat hakea yli 13-vuotiaat ja aikuiset. 7-12 –vuotiaat opiskelevat laulua ryhmissä. Haun tuloksista ilmoitetaan hakijoille touko-kesäkuun aikana. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä myös lukuvuoden aikana. Ii-instituutti -lautakunta on linjannut yksilöopetuksen hakukriteerit 26.2.2020 § 20 (liitetiedosto)

musiikin päätoiminen opettaja Johanna Niskanen (johanna.niskanen [at] ii.fi, p. 040 6765 400)

musiikin päätoiminen opettaja vs. rehtori Tiina Kukkula (tiina.kukkula [at] ii.fi, p. 040 777 6338)

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma (Päivitetty 17.2.2021)

 

Taidekoulumaksut lukuvuodelle 2023-2024 musiikki:

Soittotunnit tai laulutunnit 30 viikkoa / lukuvuosi / oppilas (sisältää yhteismusisointitunnit/ konserttisäestyskustannuksen sekä opetussuunnitelman mukaiset musiikin teoriaopinnot lähiopetuksena tai verkko-opintoina) 

* 30 min. / oppilas 225 €  

* 45 min. / oppilas 300 €  

Liitetiedostot