Kirjastopolku - koulun ja kirjaston yhteistyö

Kirjastopolku on Iin kirjaston ja Iin koulujen välinen yhteistyösuunnitelma, joka on kirjattu paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Kirjastopolkua kulkemalla jokainen oppilas käy kirjastovierailulla vähintään neljä kertaa peruskoulun aikana. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret oppivat käyttämään kirjastoa apuna tiedonhaussa ja saavuttavat monipuoliset tiedonhallintataidot. Tavoitteena on myös lisätä lasten ja nuorten lukuinnostusta ja -harrastusta.

Kirjastopolun mukaan kutsun kirjastoon saa vuosittain jokainen ensimmäisen, kolmannen, seitsemännen ja kahdeksannen vuosiluokan opettaja oppilaineen.

Polkuja kirjan ja tiedon äärelle -esite

Kirjavinkkaus

Kirjasto tarjoaa vuosittain kirjavinkkausta kaikille 3. luokkalaisille. Kirjaston kirjavinkkari ottaa yhteyttä opettajiin sopiakseen vinkkausajan. Kirjavinkkaus järjestetään joko kirjastossa tai kouluilla oppilaiden omassa luokassa.

Lukudiplomit ja lukudiplomikassit

Koululaiset voivat suorittaa lukudiplomin heti ensimmäiseltä luokalta alkaen. 

Alakoulun lukudiplomit

Alakoulun lukudiplomi on uudistunut elokuussa 2018. Diplomiin luetaan vuoden aikana viisi kirjaa. Kirjoja voi valita oman luokka-asteen lukudiplomilistasta tai listan ulkopuolelta. Kun kirja on luettu, tehdään tehtävä lukudiplomivihkosta. Opettaja hyväksyy tehtävät ja palkitsee diplomin suorittajat Kirjakärppä-diplomilla lukuvuoden lopussa.

Yläkoulun lukudiplomit

Yläkoululaiset voivat suorittaa Iin kirjaston lukudiplomin. Joka yläkoulun vuosiluokalle on oma lukudiplominsa. Diplomiin luetaan vuoden aikana kuusi (6) kirjaa. Kun kirja on luettu, tehdään tehtävä, jonka äidinkielenopettaja hyväksyy. Diplomiin luettavista kirjoista ja niihin liittyvistä tehtävistä sovitaan äidinkielenopettajan kanssa.

Lukudiplomin suorittaja palkitaan todistuksella. Opettaja tulostaa todistuksen pohjan tältä sivulta. Kirjalistat auttavat kirjojen valinnassa. Luettavaa voi valita myös kirjalistojen ulkopuolelta kuitenkin kirjaryhmiin sopien. Kirjalistat ja tehtävät löytyvät alla olevista liitteistä. Lukuiloa!

Lukudiplomikassit

1.-6. -luokille tarkoitettuja lukudiplomikasseja säilytetään Iin pääkirjaston varastossa. Jokaisessa kassissa on valikoima Kirjakärppä-lukudiplomiin sopivia kirjoja. Opettajat voivat lainata kasseja automaatilla tai asiakaspalvelutiskiltä. Kasseja voi selata ja varata OUTI-verkkokirjastossa. Myös Kiertävään kirjastoon tai Kuivaniemen kirjastolle voi tilata kasseja verkkokirjaston kautta.

Lukudiplomikassit verkkokirjastossa

Äidinkielen oheislukemisto

Iin alakoulujen lukemistosarjat on koottu lainattaviin lukemistokasseihin. Lukemistosarjoja on eri tasoisia. Kasseissa on ohjeelliset luokka-asteet, joille kyseistä lukemistoa suositellaan. Lukemistoja voi selata ja varata OUTI-verkkokirjastossa.

Kasseja säilytetään pääkirjaston varastossa. Kassit voi lainata automaatilla tai asiakaspalvelutiskiltä. Kirjastoautoon tai Kuivaniemen kirjastolle voi varata ja tilata haluamansa lukemistokassin verkkokirjaston kautta.

Lisätietoja saat kirjastolta.

Kirjastokortin hakulomakkeen voi tulostaa oppilaalle kotona täytettäväksi ja tuoda luokkakäynnin yhteydessä kirjastoon.