Lukudiplomit ja -passit

Lukudiplomit ja -passit auttavat löytämään eri ikäluokille sopivaa lukemista, innostavat lukemaan ja lisäävät kirjallisuuden tuntemusta. Valmiista kirjalistoista voi napata itselle sopivaa lukemista, vaikkei koko diplomia tai passia haluakaan suorittaa.

Esikoululaisten Lukuhöperö-passi

Lukuhöperö-passi on kehitetty Lukuinto-hankkeessa kirjallisuuskasvatuksen työkaluksi. Passin tavoitteena on lasten ja vanhempien yhteisen lukuinnostuksen syntyminen ja alkavan lukutaidon tukeminen. Lukuhöperö-passin kirjalistojen kirjojen valinnassa on painotettu kotimaisuutta ja monipuolisuutta sekä lasten itsesäätelytaitojen tukemiseen sopivia aiheita. Lukupassiin on myös valittu kirjoja, joiden avulla voidaan opetella kuvanlukutaitoa, nuotinlukutaitoa ja kartanlukutaitoa.

Suorittaminen
Lukuhöperö-passi suoritetaan yhdessä muiden eskarilaisten, eskarin aikuisten ja vanhempien kanssa. Aikuiset lukevat kirjoja ja lapset nauttivat kuuntelusta. Passiin luetaan yhteensä kahdeksan (8) kirjaa, joista kuusi (6) yhdessä eskariryhmän kanssa ja kaksi (2) kotona vanhemman kanssa.

Lapset valitsevat luettavaksi yhden kirjan jokaisesta kirjalistan kirjaryhmästä. Eskariopettaja voi lukea yhden valituista kirjoista kirjastoautossa tai kirjastossa ja yhden voi kuunnella äänikirjana. Eskarissa luettavien kirjojen lisäksi luetaan kaksi kirjaa aikuisen kanssa kotona. Aikuinen valitsee yhden kirjan jostakin kirjaryhmästä ja lapsi voi itse valita minkä tahansa kirjan kirjastosta.

Jokaisen luetun kirjan jälkeen tehdään kirja-arvostelu ja tehtävä. Kun lapsi on kuunnellut kaikki kahdeksan kirjaa, tehnyt niistä tehtävät ja kerännyt merkinnät passiin, saa hän kunniakirjan todistukseksi hienosta suorituksesta.

Osaan jo lukea! -passi
Jos lapsi osaa jo lukea, voi suorittaa lisäksi Osaan jo lukea! -passin. Lapsi valitsee neljä (4) kirjaa Lukuhöperön kirjalistan helppolukuisten kirjojen ryhmästä tai listan muista kirjaryhmistä. Luetaan yksi kirja kerrallaan ja tehdä siitä aikuisen kanssa valittu tehtävä. Lapsi voi esitellä lukemansa kirjan muulle ryhmälle ja kertoa, miksi se kannattaa lukea. Jokaisen kirjan jälkeen lapsi saa merkinnän Osaan jo lukea! -passiin. Kun passi on täynnä, lapsi saa Osaan jo lukea! -kunniakirjan.

Kirjalista (sama lista sekä Lukuhöperö-passiin että Osaan jo lukea! -passiin)

Kirja-arvostelulomake 
Tehtävä kuvakirjoille
Tehtävä runokirjoille
Tehtävä sarjakuville
Tehtävä tekstittömille kuvakirjoille
Tehtävä tietokirjoille
Minä ja kirja -tehtävä
Osaan jo lukea! -tehtävät
 

Lukuhöperön kirjapassi
Osaan jo lukea! -kirjapassi

Lukuhöperö -kunniakirja
Osaan jo lukea! -kunniakirja

Ohjeet eskareille
Ohjeet ja tehtävät opettajille

Alakoulun lukudiplomi

Alakoulun lukudiplomi on uudistunut elokuussa 2018. Diplomiin luetaan vuoden aikana viisi kirjaa. Kirjoja voi valita oman luokka-asteen lukudiplomilistasta tai listan ulkopuolelta. Kun kirja on luettu, tehdään tehtävä lukudiplomivihkosta. Opettaja hyväksyy tehtävät ja palkitsee diplomin suorittajat Kirjakärppä-diplomilla lukuvuoden lopussa.

Lukudiplomien kirjalistat:

1. luokan kirjalista
2. luokan kirjalista
3. luokan kirjalista
4. luokan kirjalista
5. luokan kirjalista
6. luokan kirjalista

Lukudiplomivihkot:

1. luokan lukudiplomivihko
2. luokan lukudiplomivihko
3. luokan lukudiplomivihko
4. luokan lukudiplomivihko
5. luokan lukudiplomivihko
6. luokan lukudiplomivihko

Lukudiplomipohja (kaikki luokat)
 

Kirjakärppä -sovellus

Kirjakärppä-sovellus tarjoaa kirjaston henkilökunnan valikoimia kirjasuosituksia 1.- 6. -luokkalaisille. Kirjalistoilta lapset voivat valita lukudiplomiin kirjastohenkilökunnan suosittelemia ja valitsemia kirjoja, mutta kirja voi olla myös vapaavalintainen. Sovelluksen kautta voidaan tarkistaa onko kirja paikalla OUTI -kirjastossa. Kirjoja voi myös varata sovelluksen avulla. Varaamiseen tarvitaan kirjastokortti ja salanumero. Varaaminen on maksutonta.

Kirjakärppä-lukudiplomia varten luetaan tai kuunnellaan viisi kirjaa. Lisäksi jokaisesta kirjasta tehdään tehtävä. Tehtävät voi suorittaa joko koulun sähköisessä oppimisympäristössä tai perinteisenä paperiversiona. Kun kirjat on luettu ja tehtävät tehty, opettaja jakaa lukudiplomitodistuksen.

Kirjakärppä-lukudiplomisovellus on toteutettu yhdessä Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Siikajoen ja Tyrnävän kirjastojen kanssa.

Yläkoulun lukudiplomi

Yläkoululaiset voivat suorittaa Iin kirjaston lukudiplomin. Joka yläkoulun vuosiluokalle on oma lukudiplominsa. Diplomiin luetaan vuoden aikana kuusi (6) kirjaa. Kun kirja on luettu, tehdään tehtävä, jonka äidinkielenopettaja hyväksyy. Diplomiin luettavista kirjoista ja niihin liittyvistä tehtävistä sovitaan äidinkielenopettajan kanssa.

Lukudiplomin suorittaja palkitaan todistuksella. Opettaja tulostaa todistuksen pohjan tältä sivulta. Kirjalistat auttavat kirjojen valinnassa. Luettavaa voi valita myös kirjalistojen ulkopuolelta kuitenkin kirjaryhmiin sopien. Kirjalistat ja tehtävät löytyvät alla olevista liitteistä. Lukuiloa!

7. luokan kirjalista
8. luokan kirjalista
9. luokan kirjalista

Lukudiplomitehtävät (kaikille yläkoulun luokille)

Diplomipohjat:

7. luokan pohja
8. luokan pohja
9. luokan pohja