Tiedon jäljillä

Tietoa voi etsiä erilaisista tiedonlähteistä. Samalla on tärkeää kiinnittää huomiota tiedon luotettavuuden arviointiin. Tälle sivustolle on koottu vinkkejä tiedonhankintaan.

 

Etsi ja varaa

Tiedonhakua OUTI-verkkokirjastosta

Verkkokirjastosta voi etsiä tietoa eri tavoin. Siellä voi myös tehdä varauksia ja uusia lainoja. Verkkokirjaston käyttöä voi harjoitella Oulun kaupunginkirjaston tekemässä Tiedonhaun taitaja -oppimiskokonaisuudessa. Kirjastoreitti-sivustolta ja Qridi-oppimisympäristöstä löytyvässä materiaalissa tutustutaan videoiden ja tehtävien avulla kirjaston monipuolisiin aineistoihin, myös eKirjastoon. 

 

Verkkotiedon jäljillä

Tiedonhakua ja tiedon luotettavuuden arviointia

Verkkotiedon jäljillä on oppimiskokonaisuus 4. - 6. luokkien oppilaille. Materiaali löytyy Kirjastoreitti-sivustolta ja Qridi-oppimisympäristöstä. Kokonaisuuden ovat tuottaneet Oulun kaupunginkirjasto ja Iin kirjasto.

Oppimiskokonaisuudessa keskitytään tiedonlähteisiin verkossa, niiden valintaan ja käyttöön sekä tiedon luotettavuuden arviointiin. Tehtävissä tutustutaan tekijänoikeuksiin ja lähdeluettelon tekemiseen. Kokonaisuudessa tarkastellaan myös kirjaston tarjoamia verkkoaineistoja.

 

Sankaritarinoiden jäljillä 

Ilmiöoppimisen kokonaisuus

Alakoulun 4. luokille soveltuvassa tiedonhaunkokonaisuudessa tutustutaan sankaritarinoihin. Tavoitteena on lisätä lasten kriittistä lukutaitoa ja edistää lukuharrastusta. Kokonaisuuden aikana koulu ja kirjasto voivat tehdä yhteistyötä myös etäyhteyksin. Kokonaisuus on toteutettu Minna Canthin jalanjäljillä -hankkeessa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston projektirahoituksella 2019–2020.

Sankaritarinoiden jäljillä