Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteli on tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen käytössä. Jos perhe hakee palveluseteliä, he eivät voi samanaikaisesti saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelin saaja ei voi käyttää samanaikaisesti avoimen varhaiskasvatuksen palveluita.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Iin kunnan yksityisessä päiväkotihoidossa perhekohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun kuukausittaisen hoitoajan perusteella. Kunnallisessa päivähoidossa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä.

Iissä tulosidonnaisen lapsikohtaisen palvelusetelin arvo varhaiskasvatuksessa määräytyy opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan määrittelemän suurimman arvon mukaan.

Palvelusetelin arvon määrittelyn pohjana on käytetty kunnallisen päiväkotitoiminnan kolme vuotta täyttäneiden lasten kustannuksia ja palvelutuotelaskentaa. Palvelusetelin korkein arvo on 3-5 vuotiaalle lapselle 869 euroa kuukaudessa.

Palvelusetelin korkein arvo alle 3-vuotiaille lapselle on 1337 euroa kuukaudessa.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvo perustuu perheen hoitoaikasopimukseen ja palvelukertoimeen. Palvelusetelin palvelukerroin määräytyy 3-5 vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon pohjalta eli keroimen yksi (1) arvo on 869 euroa. 

Lapsen iän ja hoidon tarpeen mukainen kerroin

Ikäkerroin:

Alle 3-vuotiaat 1,54 (max. 1285€/kk, 1.8.23 alk.1337€/kk)

Yli 3-vuotiaat 1 (max. 835€/kk, 1.8.23 alk. 869€/kk)

Hoitoaikakerroin:

Varhaiskasvatuksen palveluntarve on 0-80h/kk, kerroin 0,6

Varhaiskasvatuksen palveluntarve on 81-150h/kk, kerroin 0,85

Varhaiskasvatuksen palveluntarve on yli 150h/kk, kerroin 1

 

Huomioithan, että palvelun kokonaishinta muodostuu palvelusetelin arvosta, asiakkaan palveluntuottajalle maksamasta asiakasmaksusta sekä asiakkaan palveluntuottajalle maksamasta omavastuuosuudesta (ei kaikilla palveluntuottajilla).

Palvelusetelin arvosta annetaan erillinen päätös asiakkaalle. Päätös on voimassa enintään sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Palvelusetelin arvoa tarkistetaan lapsen siirtyessä esiopetukseen. Viranomaisten oikeuteen saada tulosidonnaisen palvelusetelin arvon määräämistä varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä sovelletaan, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 a §:ssä säädetään viranomaisten oikeudesta saada tietoja asiakasmaksuja määrättäessä.

Iin kunnassa tehdään päätös lapsikohtaisesta tulosidonnaisesta palvelusetelin arvosta, josta asiakkaalle toimitetaan sähköinen/kirjallinen päätös.

Perheen tulee toimittaa tulotiedot palvelusetelin määrittämistä varten osoitteeseen:

Iin kunta/varhaiskasvatus, Jokisuuntie 2, PL 24, 91100 Ii tai turvapostilla https://www.turvaposti.fi/viesti/ii.kirsi.nukarinen

Päivähoidon tuottajalle toimitetaan ilmoitus palvelusetelin arvosta, jossa perheen tulotietoja ei mainita.

Palvelusetelin arvoa kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti muuttunut tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien perheen bruttotulojen vähintään kymmenen prosentin (10%) muutos. Perheen tulee ilmoittaa oma-aloitteisesti palvelusetelin arvoon vaikuttavista muutoksista päättäneelle viranomaiselle, jos perheen tulot, perhesuhteet (lukumäärä muuttuu sisarusten syntymän tai avioliiton/avoliiton vuoksi, lapsen huoltajuus muuttuu) tai sovittu palveluntarve muuttuu.

Varhaiskasvatuksen palvelustelin sääntökirja 2.11.2023

Ohje yksityisen päivähoidon palvelusetelihakemuksen täyttämiseen:

Palvelusetelin hakeminen

Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman/huoltajan verkkopankkitunnuksilla. Jokaisesta lapsesta täytetään oma palvelusetelihakemus.

Kirjautumisen jälkeen avautuu palvelusetelihakemus.

Ponnahdusikkunoiden käyttö saattaa olla estetty. Klikkaa ilmoituspalkkia ja salli ponnahdusikkunoiden käyttö tilapäisesti. Kun lomake on täytetty, paina lähetä-painiketta. Onnistuneesta lähetyksestä tulee näytölle kuittaus. tulosta tai tallenna hakemus sen lähettämisen jälkeen. Tuolloin hakemukseen on tallentunut sen lähettämisajankohta.

Kirjoittakaa hakemuksen lisäselvityksiin, mikäli hyväksytte palvelusetelin korkeimman omavastuuosuuden. Tällöin tulotietoja ei tarvitse toimittaa.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit tehdä uuden hakemuksen joko kopioimalla jo tehdyn hakemuksen tiedot tai avaamalla uuden, tyhjän hakemuksen. Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, ole hyvä ja ilmoita siitä sähköpostilla kirsi.nukarinen [at] ii.fi